2023 KAIFA新产品 带模式选择的会议话筒

     

凯发电声科技宣布其专业数字音频产品阵容的新成员,一款具有模式选择的会议话筒。

 

   ■直径16mm 背极式驻极体,红绿双色信号指示灯

   ■指向特性 超心形

   ■具有低切开关,具有话筒旁路开关,4种音频模式选择

   


 

创建时间:2023-06-15 19:35